Dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 – 2017 sme premietli do úspešnej partnerskej spolupráce s Národnou Radou mládeže Holandska (Vereniging Nationale Jeugdraad). V spoločnom projekte sme sa zamerali  na tvorbu metodiky zlepšenia procesu Štruktúrovaného dialógu. Metodiku sme spracovali do podoby príručky, tzv. toolboxu a je k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú Štruktúrovaný dialóg robiť kvalitnejšie a efektívnejšie.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.