V Galérii Umelka sa 26.11.2018 uskutočnila konferencia Politika mládeže tu a teraz!
V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora. 

Súčasťou konferencie bolo zverejnenie výsledkov participatívneho procesu, ktorý Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnila v júni 2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave ako aj iných výskumov realizovaných RmS.
Mládežnícky sektor na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby sa prostredie formujúce deti a mládež, dostalo na úroveň, ktorá dokáže čo najväčšiemu množstvu z nich poskytnúť prostredie prijatia a stimulácie pre ďalší rozvoj.

Tu si môžete prelistovať aj niektoré z prezentácií z konferencie.