Nadviažu tak už po dvadsiatyštvrtý krát na dávnu ľudovú tradíciu koledovania, polazovania či
vianočných hier.

Koledovanie ako ľudová tradícia bola vždy viazaná na konkrétny región, ktorého špecifiká a
jedinečnosť sa odrazili aj vo forme samotného koledovania. Jednotným motívom zostalo
ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, ktoré sa v rámci koledníckej akcie
Dobrá novina rozšírilo o rozmer solidarity a spolupatričnosti s núdznymi v chudobnejších
krajinách.

Koledníkov Dobrej noviny spoznáš podľa toho, že budú mať označené pokladničky oficiálnymi nálepkami s označením verejnej zbierky. Za priebeh koledovania v každej farnosti je zodpovedná konkrétna osoba, ktorá sa na vyžiadanie môže preukázať osobitným poverením na vykonanie zbierky, ktoré je adresované na jej osobu a vlastnoručne podpísané riaditeľom Dobrej noviny, Mariánom Čaučíkom.

Koledníci si v súlade s vnútornými zásadami Dobrej noviny nenechávajú žiadne finančné
prostriedky pre seba, všetky finančné dary na záver koledovania zrátajú, zapíšu do oficiálnej
zápisnice za prítomnosti aspoň dvoch dospelých osôb a pošlú na oficiálny účet verejnej
zbierky.

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra 2018 – 6. januára 2019 po celom Slovensku.
K dnešnému dňu je evidovaných vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát. Trasu sprievodu a informácie
o možnostiach zapojenia nájdeš TU.  Ako už býva dobrým zvykom, so začiatkom roka býva spätá aj tradičná návšteva prezidentského paláca. Prezident SR Andrej Kiska prijme 8. januára o 14:00 tri kolednícke skupinky z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a z Podunajských Biskupíc, ktoré mu zaspievajú
a zavinšujú všetko dobré do Nového roka.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom Slovensku. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí