Nástroje online participácie a ich príklady zo Slovenska je názov príručky, v ktorej predstavujeme možnosti online participácie.

Cieľom tejto publikácie bolo priblížiť možnosti online participácie na Slovensku. Taktiež by mala slúžiť pracovníkom s mládežou v neformálnom vzdelávaní a tiež učiteľom na stredných školách, ktorí môžu svojich žiakov oboznámiť s možnosťami zapájať sa do vecí verejných aj z pohodlia ich obývačky.

Prelistovať si ju môžete nižšie, na stiahnutie TU.

Publikácia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.