Dokedy: 17. február 2019
Kde: Bukurešt, Helsinky, Chorvátsko
Kedy: Bukurešť - od 25. do 28. marca, Helsinky - od 1. do 3. júla, Chorvátsko - prvý polrok 2020

Chceš byť hlasom mladých ľudí zo Slovenska a prezentovať ich na konferenciách v Európe?
Teraz máš jedinečnú príležitosť stať sa mládežníckym delegátom.

Rada mládeže Slovenska, ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre EÚ dialóg s mládežou (Štruktúrovaný dialóg), hľadá:

 • 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á je členom mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých troch konferencií,
 • 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á nie je členom žiadnej mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých konferencií,
 • 3 delegátov alebo delegátky, ktorí sa zúčastnia jednej konferencie.

 

Tvojou úlohou bude:

 • spolupracovať s Radou mládeže Slovenska na príprave podkladov na konferencie,
 • zaujímať sa o problémy a výzvy, ktorým mladí ľudia na Slovensku čelia,
 • prezentovať názory mladých ľudí na Slovensku na konferenciách EÚ dialógu s mládežou,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre mládež na konferenciách EÚ dialógu s mládežou,
 • prezentovať výsledky konferencií Národnej pracovnej skupine.  

 

Konferencie Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnia v:

 1. Bukurešti (od 25. do 28. marca 2019)
 2. Helsinkách (od 1. do 3. júla 2019)
 3. Chorvátsku (v prvom polroku 2020)

 

Prečo sa prihlásiť:

 • získaš skúsenosti s prezentovaním svojich myšlienok,
 • budeš hlasom mladých ľudí na Slovensku,
 • môžeš prispieť k pozitívnej zmene verejných politík týkajúcich sa mládeže,
 • zažiješ atmosféru medzinárodných konferencií v príjemnom mladom kolektíve,  
 • pozícia je neplatená, no cestovné, ubytovanie a strava na konferenciách sú hradené.

 

Ako sa prihlásiť?

Životopis a krátky motivačný list v angličtine o tom, prečo chceš byť delegátom a o akú pozíciu máš záujem (stály/ rotujúci delegát, príp. ktoré z ponúkaných termínov konferencií), pošli na adresu besedova@mladez.sk najneskôr do 17.2.2019.

 

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme na osobný pohovor.