Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými partnermi pri tvorbe verejných politík voči občianskemu sektoru. Realizácia prebieha počas roka 2019 až do júna 2020.

Projekt bol podporený Civitates – philanthropic initiative for democracy and solidarity in Europe.