Dnes večer –15. februára 2019 sa začína Celoslovenská rada ZKSM, kde sa stretnú vedúci oblastných centier a ich zástupcovia z celého Slovenska, aby spoločne rozhodovali o ďalšom smerovaní ZKSM a zároveň strávili víkend budovaním vzájomných vzťahov.

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý sa stretáva štyrikrát v roku. Tri stretnutia prebiehajú s vedúcimi oblastných centier a jedno stretnutie je určené aj pre vedúcich spoločenstiev v regiónoch. „Februárová CSR je prvým stretnutím tímu ZKSM so všetkými vedúcimi oblastných centier v tomto kalendárnom roku. Nosnú časť programu tvorí sobotná celodenná pracovná časť, no celé toto pracovné stretnutie je doplnené modlitbou, sv. omšou, motivačným slovom predsedu i spoločenským neformálnym programom,“ hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

V 23 oblastných centrách prebehli voľby vedúcich oblastných centier, ktoré sa budú v priebehu CSR potvrdzovať a vedúcim budú slávnostne udelené menovacie dekréty. Počas programu sa bude schvaľovať účtovná závierka za rok 2018 ako aj nový strategický plán ZKSM na roky 2019 – 2022. Vedúci oblastných centier schvália regranting na tento rok, teda prerozdelenie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a budú tiež diskutovať už o novom regrantingovom systéme na rok 2020.

V tomto roku sa ZKSM rozhodlo špeciálne oceniť a vyzdvihnúť službu a aktivity svojich dobrovoľníkov zo spoločenstiev za rok 2018. Preto pre členov pripravili ocenenie s názvom – “ĽUDIA DOBREJ VÔLE”. „Všetci naši členovia, mali jedinečnú príležitosť nominovať svojich priateľov, alebo svoje spoločenstvo, na získanie tejto ceny a vyzdvihnúť ich jedinečnú službu a činnosť v roku 2018. Toto ocenenie sa bude udeľovať v dvoch kategóriách: Dobrovoľník roka 2018, Dobrovoľnícka aktivita roka 2018. Prišlo nám spolu 19 nominácii. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenenia Ľudia dobrej vôle prebehne práve na tomto zasadnutí CSR,“ hovorí Martin Janus.

Zdroj: ZKSM