Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 6. marec 2019

Začiatkom marca začína prihlasovanie na medzinárodné dobrovoľnícke tábory v zahraničí, tzv. workcampy. Na informačnom stretnutí 6. marca v Bratislave sa dozvieš napríklad toto:

  • čo je to workcamp
  • kedy sa prihlásiť
  • aké druhy workcampov sú
  • kam môžeš vycestovať.

    Na stretnutie je potrebné sa prihlásiť TU.

O workcampoch v skratke
Medzinárodný dobrovoľnícky tábor alias workcamp je jedinečnou príležitosťou ako spoznať novú krajinu, kultúru a ľudí inak.
Ocenia ich dobrovoľníci túžiaci opustiť uzavreté priestory, sedavý spôsob života, spoznať nových ľudí, krajiny, pomôcť sebe a tým, ktorí to potrebujú.

Dobrovoľníci pomáhajú 2 – 3 týždne na verejnoprospešných projektoch (čistenie pláže alebo lesa, oprava historických budov, práca s deťmi, starými ľuďmi, ľuďmi s postihnutím, renovácia historických pamiatok, práca so zvieratami, pomoc pri organizovaní festivalu, ochrana prírody a množstvo iných prác).

Dobrovoľníci stretnú ľudí z celého sveta, pričom sa dbá na to, aby boli medzinárodné, teda max. 2 účastníci z jednej krajiny a skupina zmiešaná muži/ženy. Každá skupina 6-15 dobrovoľníkov má svojich lídrov vyškolených partnerskou organizáciou.

Väčšina táborov je vekovo pre 18+, nájdu sa však aj pre teenagerov, rodiny a seniorov. Odmenou za dobrovoľnícku prácu je strava, ubytovanie a pocit naplnenia z pomoci iným. Ročne je možné vybrať si z 1200 workcampov po celom svete.

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX