Dokedy: 14. marec 2019
Kde: Senec
Kedy: 23. - 24. marec 2019, 17. - 19. mája 2019

MÁŠ UŽ WORKCAMP ZA SEBOU ALEBO SI CHCEŠ VYSKÚŠAŤ MANAŽOVAŤ SKUPINU ZAHRANIČNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ?

Školenie je pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viac o vedení ľudí, komunikácii, riešení konfliktov, dobrovoľníctve, medzinárodných dobrovoľníckych táboroch.
Na školení nebudeme sedieť v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť. Zabavíme sa a na správne postupy prídeme sami.

ČO ŤA ČAKÁ?
Získaš nové zručnosti a vedomosti v témach ako:
– vedenie kolektívu
– tímová práca
– interkultúrne učenie
– komunikácia
– dobrovoľníctvo
– manažment mládežníckeho projektu
– popritom všetkom spoznáš veľa nových zaujímavých a bláznivých ľudí, čo radi spájajú vzdelávanie a zábavu dokopy 🙂
– keďže časť školenia bude v angličtine, môžeš si zlepšiť aj tú

PRIHLÁŠKY TU.
DEADLINE NA PRIHLÁSENIE: 14.03.2019

23.3. začíname v sobotu o 9.30 hod. v Betánia Senec, n. o., Štefánikova 74, 903 01 Senec
24.3. končíme v nedeľu o 17.00 hod.
Doprava: každý po vlastnom, viac info bude v infosheete pred školením

Vek účastníkov: 17 – 99 rokov

ÚČASTNÍCKY PRÍSPEVOK: 15 € (v ňom je zahrnutá strava, ubytovanie a materiál počas celej dĺžky trvania školenia).
Účastnícky príspevok je potrebné uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK2611000000002667455125
Do popisu platby uveďte svoje priezvisko a poznámku “skolenie” pre ľahšiu identifikáciu.

Účastníci 1. školenia pokračujú vo vzdelávaní na 2. školení (tzv. democamp) 17. – 19.5. 2019.
Na 2. školení si rozšíriš a získaš nové vedomosti a zručnosti v témach ako motivácia ľudí, riešenie konfliktov, zážitková pedagogika, teória hier, interkultúrne učenie a manažment dobrovoľníkov.
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikát zo vzdelávacej aktivity: manažment dobrovoľníkov v multikultúrnom prostredí.

Školenia sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelená pod číslom: AKPSM/0065/2016/4/002.
Toto podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
EVS dobrovoľníkov podporuje program ERASMUS+.

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX