Vianočná kolednícka akcia sa konala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu.

Celkový výnos 24. ročníka predstavoval k 28. februáru 2019 sumu 1 148 404,97 eur. Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odoslaných DMS správ.

Ročník symbolicky uzavrel Trojkráľový sprievod v uliciach hlavného mesta v nedeľu 6. januára.

Uplynulý 24. ročník sa niesol v duchu motta „Padlo do úrodnej pôdy“ so zameraním na komunitné projekty v Ugande. Prostredníctvom príbehov komunít v Nkokonjeru, Kyabakadde a Tororo mohla slovenská verejnosť nahliadnuť do života ľudí, ktorí sú aj napriek ekonomickej chudobe bohatí na lásku, starostlivosť a sú ochotní pomôcť núdznym vo svojom okolí.

Vďaka štedrosti slovenských rodín budeme môcť okrem komunít v Ugande podporiť ďalšie rozvojové projekty v Keni, Etiópii a Južnom Sudáne, ktoré prinášajú tamojším ľuďom šancu na dôstojný život.

Je nám veľmi ľúto, že pri leteckom nešťastí v Etiópii prišla o život naša dlhoročná kolegyňa Danica Olexová. “Bola na ceste k partnerom Dobrej noviny v Keni a mala tiež nadviazať nové partnerstvá v Tanzánii. Danica mala veľké srdce pre ľudí na okraji spoločnosti a veľmi dobre poznala Keňu, keďže tam 5 rokov žila a pracovala. Zomrela pri tragickej nehode lietadla počas prestupného letu z Etiópie do Kene. Je to veľká strata pre nás, pre partnerov Dobrej noviny a predovšetkým pre jej najbližšiu rodinu a priateľov. Jej fotografie sprevádzali koledníkov Dobrej noviny na plagátoch a letákoch, ktoré rozdávali v rodinách. Z fotografií ide radosť a nádej, nechcela aby boli naši partneri zobrazovaní ako obete. Prinášala ich život taký, aký je, ale predovšetkým s veľkou nádejou a dôverou v Boha i vo vzájomnú pomoc. uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Ďakujeme aj v mene Danicinej rodiny za kondolencie a za veľkú vlnu solidarity, ktorú v týchto dňoch zažívame.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí