Orgamizácie Človek v ohrození, Outward bound Slovensko a Élményakdémia (Academy of experience) sa spojili, aby spolu vytvorili strategické partnerstvo, ktorého zámerom bolo inšpirovať sa navzájom, deliť sa o príklady dobrej praxe, preniesť a adaptovať na slovenské podmienky existujúci vzdelávací program pre mladých zo sociálne vylúčených komunít.

Celý vzdelávací program bol spracovaný na šírenie do ďalších organizácii, ktoré s mladými ľuďmi pracujú, vo forme metodickej príručky.

Túto príručku si môžete stiahnuť TU, ale prelistovať nižšie.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození