Od 15. do 17. marca sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM.

Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti. Bola schválená Správa o činnosti za rok 2018, Správa kontrolnej komisie, Plán činnosti na rok 2019 – 2020 a iné dokumenty. Zaujímavé bolo predstavenie práce každého strediska formou prezentácie. Vzdelávací workshop viedol Rastislav Behúň SDB, ktorý pútavým spôsobom predstavil vývinové stupne dieťaťa a jednotlivé druhy stretiek. Mladí ľudia, ktorí sú zapálení pre prácu s deťmi a mládežou, načerpali mnoho skúseností a odhodlania do ďalšieho roku. Nechýbali hry, súťaže a športové aktivity. Spoločenstvo „nodamákov“ sa rozrastá a dáva o sebe vedieť deťom a mladým ľudom na Slovensku, s ktorými pracuje.

Viac informácií na www.nodam.sk.

Zdroj: NODAM