V Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave sa 14. marca 2019 uskutočnila verejná prezentácia novej knižnej publikácie Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít, na ktorého príprave spolupracovalo ZKSM, Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave a viacerí odborníci z danej oblasti. Programový manuál zahŕňa základné princípy, ktoré fungujú pri práci s mládežou v sociálne vylúčených komunitách a tiež viaceré pozitívne skúsenosti z práce v tejto oblasti.

Na základe dlhodobej práce a skúsenosti Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, rôznych cirkevných organizácií a občianskych združení na území Prešovského samosprávneho kraja vznikli rôzne spôsoby práce s rómskou mládežou zo sociálne vylúčených komunít. „Vytvorili sme programový manuál pre prácu s mladými Rómami, ktorý bude pomôckou pre súčasných i budúcich mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Programový manuál sa začal tvoriť od októbra minulého roka. Kľúčovou časťou celého manuálu sú moduly, ktoré sú rozdelené do 5 oblastí: Rodina, Životný štýl, Finančná gramotnosť, Spoločnosť a Viera. Tie predstavujú oblasti života, v ktorých posun dopredu zabezpečí sociálnu zmenu ako predpoklad sociálnej inklúzie,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Celý projekt bol podporený z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Koordinátorom projektu bol gréckokatolícky kňaz Peter Lazorík. Projekt vznikol vďaka dlhoročnej spolupráci v tejto oblasti s Martinom Mekelom, kňazom z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave a Róbertom Neupauerom z Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Križovej Vsi.

Na vytvorení programového manuálu sme spolupracovali so siedmymi odborníkmi v oblasti práce s rómskou mládežou. Veríme, že toto dielo sa stane užitočným nástrojom v procese inklúzie mladých zo sociálne vylúčených komunít na Slovensku. Sme si vedomí, že tento proces je behom na dlhé trate, v ktorom našou hlavnou úlohou je podporovať sociálnu zmenu, ktorá je predpokladom pre budúcu inklúziu. Potrebujeme mať vieru v Rómov, lebo zmena k lepšiemu je možná. Ak sa správne zasiahne rómske srdce, stane sa pre majoritu novým posilnením,” hovorí Peter Lazorík, koordinátor projektu Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)