Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Prehliadka kreativity, odbornosti, ale i zábavy bola v tomto roku zameraná aj na bezpečnosť internetu a komunikáciu. Na úvodnej interaktívnej diskusii združenia digiQ o kybernetickej bezpečnosti sa zúčastnilo, okrem súťažiacich, aj 300 žiakov z bratislavských stredných a základných škôl. V ďalšej diskusii v sobotu sa Márius Kopcsay z TASR zamyslel nad tým či „Vieme diskutovať na internete o dezinformáciách?“ Jeho sekundantom bola riaditeľka digiQ Andrea Cox a medzi zúčastnenými sa rozprúdila bohatá diskusia, čo potvrdilo, že táto téma je horúca a treba o nej neustále diskutovať a smerovať mladých užívateľov internetu k využitiu jeho pozitív a potlačeniu rizík.

Súčasne pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku odborná komisia vyhodnotila kategóriu JuniorTEXT, ktorá podnietila súťažiacich, aby sa zamysleli nad otázkami participácie v rámci Európskej únie. Spolu so Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku AMAVET vyhlásil súťažnú tému pre kategóriu JuniorTEXT – „Tentoraz hlasujem za…“ Prezentácie prác ukázali, že mladí ľudia sa veľmi intenzívne zamýšľajú nad problémami, ktoré sú pálčivé a väčšina z nich si zvolili tému ochrany životného prostredia. „Touto témou sme chceli v mladých ľuďoch vyprovokovať úvahu o tom, za čo by oni v európskych voľbách zahlasovali, ak by mali možnosť ísť voliť. Veľmi milo ma prekvapili žiaci základných aj stredných škôl, ktorí túto tému vynikajúco zvládli. Som rád, že aj mladí ľudia na Slovensku si uvedomujú pálčivosť niektorých tém, ktorými žije nielen Slovensko, ale aj celá Európska únia. Najviac by som chcel vyzdvihnúť práce, ktoré veľmi pútavo písali o lepšej ochrane životného prostredia, ale aj tie texty, ktoré mapovali nebezpečnú radikalizáciu spoločnosti alebo zhoršujúcu sa úroveň školstva. Verím, že aj vďaka týmto prácam sa študentom podarilo motivovať nielen starších spolužiakov, ale aj ich učiteľov či rodičov, aby využili svoje právo a šli voliť v európskych voľbách, ktoré sa budú na Slovensku konať už 25. mája,“ uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poskytol súťažnej konferencii aj záštitu.

Niekoľko zaujímavosti zo 14. ročníka. Najmladší účastník Filipko Duda mal iba 8 rokov a s projektom Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy prezentoval žiacke výukové video k bezpečnosti na ceste.

Kategóriu Junior Design starší žiaci ovládli dievčatá. Iba jeden projekt prezentoval chlapec, ktorý sa stal aj víťazom.

Cenu Absolútny Junior Internet získal víťaz kategórie Junior Web, starší žiaci, Tomas Magnes (https://elitehost.cz/). Ide o projekt herného hostingu – o prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Víťaz kategórie Junior Learn Marek Mach prezentoval projekt Mladí proti fašizmu. Ide o projekt upozorňujúci najmä mladých ľudí na nebezpečenstvá spojené s týmto režimom a jeho obdivovateľmi.

Víťazi kategórie Junior Blog – Oskar Lelko a Jakub Andrej Filčák prezentovali projekt Čejndž. Čejndž.sk je médium, kde píšu komentáre k aktuálnym spoločenským a politickým udalostiam, ktoré menia náš svet. Ako povedali pri prezentácii ich cieľom je pomôcť ľuďom pozerať sa na udalosti z rôznych pohľadov, no zároveň sa v dobe hoaxov opierať o logiku a fakty. Majú ideologicky pestrý tím redaktorov, a títo redaktori si môžu na články navzájom
odpovedať cez ich vlastný CMS.

Víťazi kategórie Junior APP – Jakub Bilkovič a Filip Nešták (HAKA) prezentovali zaujímavú Aplikáciu na odhalenie ukradnutých áut.

Víťazkou kategórie Junior Text bola Sabína Sabová (web)
„Jej práca bola štylisticky špecifická svojou poviedkovou formou, primeraným rozsahom a obsahovou viac dimenzionálnosťou, pretože reagovala na viaceré aktuálne témy naraz. Autorka sa zároveň nesnažila prezentovať konkrétnu politiku. Cieľom textu bola skôr výzva
ísť voliť, zdôrazňujúca ich dôležitosť a záujem o veci verejné“, zhodnotil rozhodnutie hodnotiacej komisie jej člen Mgr. Lukáš Procháska, PhD. z AMAVET-u.

Súťažné kategórie:

 • JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS, ktoré sú
  umiestnené na internete.
 • JuniorDESIGN – vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže
  a akékoľvek iné elektronické grafické práce umiestnené na internete.
 • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník súťaže bola „Tentoraz hlasujem za…“.
 • JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa
  primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
 • JuniorAPP – mobilné aplikáci pre tablety a smartfóny.
 • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce hodnotili odborníci z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj radili začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické
prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a bezpečnosť. Ako nám povedal dlhoročný predseda hodnotiacej komisie Ing. Ľuboš Demovič, zakladateľ úspešného portálu www.zones.sk, „Junior Internet je skvelá súťaž, na ktorej sa v národnom finále stretnú mladí
ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, programátori aplikácii, blogeri, či vlogeri. V mene hodnotiacej komisie môžem konštatovať, že prezentované projekty boli výborné. Vybratie víťazných prác bolo náročné, ako hodnotiaca komisia sme viedli dlhé diskusie. Osobne ma
teší, že podujatia sa zúčastňuje každým rokom čoraz viac dievčat. Aj tento rok sme ocenili najlepšieho z najlepších, tzv. Absolútny Junior Internet, ktorým sa stal Tomáš Magnes s projektom herného hostingu EliteHost.cz.“ https://elitehost.cz/ je projekt herného hostingu
– prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie podporil aj Bratislavský samosprávny kraj a SK-NIC.
Podujatie bolo aj prvou aktivitou AMAVET-u v realizácii projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde hlavným cieľom je Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzi sektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Kompletné výsledky si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: AMAVET