Rozhodli sme sa, že vám priblížime, kto prezentuje mládež zo Slovenska v rámci tohto projektu na konferenciách v celej Európe.

Ako prvého Vám predstavíme Ondreja.
Ondrej sa zúčastnil ako rotujúci delegát konferencie v Bukurešti.

Odkiaľ pochádzaš a aký máš k tomuto miestu vzťah?

  • Pochádzam z obce Bošany (Trenčiansky kraj). Tam som vyrastal, získal prvých priateľoch, prvé vedomosti. Nie sme veľká obec, dynamika života je tam úplne iná ako v Bratislave či v Brne, kde som neskôr študoval. Život je tam pokojnejší, menej hektický, no nie ľahký. Vraciam sa tam rád a považujem Bošany za svoj domov.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

  • Kanada/Nový Zéland

Prečo študuješ to, čo študuješ?

  • Študujem politológiu a bezpečnostné a strategické štúdiá. Na strednej škole som sa začal zaujímať o rôzne spoločenské témy a vždy som mal potrebu vyjadriť sa a dozvedieť sa viac. Politika mi prišla dôležitá, zaujímavá a potrebná. Sám seba som sa často pýtal otázky, ktoré zapadali do štúdia politológie, napríklad, prečo vyhráva práve ten a ten kandidát, prečo sa niečo politicky ignoruje, zatiaľ čo iné témy majú obrovský priestor; akú rolu hrajú médiá, ekonomika, náboženstvo, atď. Toto boli veci, ktoré ma zaujímali a štúdium sociálnych vied mi prišlo ako vhodné miesto na nájdenie odpovedí a angažovanie sa v riešení rôznych spoločenských problémov.

 

V čom vynikáš? 

  • Určite nie v odpovedaní na takéto otázky 🙂 Ale napríklad, považujem sa za výborného klaviristu.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcel by si to zmeniť?

  • V okolí ma asi najviac hnevá nezáujem o politiku a verejné otázky. Mnoho ľudí sa stavia do pozície obetí zlej politiky, zlého systému, zlých okolností a pritom je nekonečne veľa spôsobov, ktorými môže úplne bežný občan zlepšiť svoje okolie a podieľať sa na riešení problémov, ktoré pociťuje.