Dokedy: 31. máj 2019
Kde: Piešťany, Hotel Park Avenue
Kedy: 26. - 29. jún 2019

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre mládež a šport organizuje školenie vhodné pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande.

Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

Kde sa nachádza hranica slušnej debaty a vyjadrovania svojich názorov na internete a kde začína nenávistné vyjadrovanie a podnecovanie k nenávisti? Čo je viac sloboda slova alebo ochrana ľudských práv a dôstojnosti ?

Pracujete s mládežou a trápi vás kolísavá úroveň spolunažívania a tolerancie v spoločnosti? Ak chcete získať prehľad a naučiť sa využívať nástroje a techniky ako pracovať s mládežou na tieto vysoko aktuálne témy, prihláste na tomto linku.

Cieľovou skupinou sú: pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia, výchovní poradcovia, vedúci mládežníckych organizácií a CVČ, školskí psychológovia, online poradne venujúce sa deťom a mládeži.

Deadline na prihlasovanie do 31.mája 2019 

Zdroj: IUVENTA