Začali prázdniny, ale u nás sa neprázdninuje.

Pred pár dňami sme boli hneď dva razy v Nitre. Najprv sme pripravovali posledný seminár pre samosprávy a vzápätí prvé so série našich sieťovacích stretnutí s regionálnymi koordinatormi. Obe stretnutia sa konali v rámci projektu Efektívna verejná správa. 

Záver júna sme poňali strategicky a vyhodnotili si prvý polrok 2019 a pripravili sa na jeho druhú polovicu.

Jeden z projektov, ktorým sa budeme venovať pripravujeme aj v spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, preto boli tento týždeň u nás na návšteve. Projekt bude zameraný najmä na výskum, ktorého výsledky budeme môcť porovnávať v oboch krajinách.

 

Naše delegátky sa práve ochladzujú na konferencii v Helsinkách, ktorá sa koná v rámci VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Je to druhá z troch konferencií, v minulosti boli naši delegáti v Bukurešti a čaká ich ešte Chorvátsko.