V rámci projektu Európsky dialóg s mládežou chystáme ďalšie offline konzultácie / diskusie v nízkoprahových centrách: Jordan v Jelšave a v komunitnom centre v Hnúšti.
Tešíme sa na všetkých mladých vo veku od 13 do 30 rokov, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor.

Zároveň sa zúčastníme aj Otváracej konferencie k projektu Jeden za všetkých, všetci za komunitu a oslavu 175 rokov od založenia našej členskej organizácie YMCA, ktorých prácu si veľmi ceníme.