Minulý týždeň sme navštívili Jelšavu a Hnúšťu, kde sme sa zúčastnili  otváracej konferencie k projektu “Jeden za všetkých, všetci za komunitu” a oslavy 175 rokov od založenia  YMCA.
Zároveň sme robili konzultácie k Európskemu dialógu s mládežou a tešili sa, že sa môžeme rozprávať s mladými v regiónoch aj my.

Tieto dni pracujeme aj na príprave viacerých kampaní, ktoré by sme chceli po septembri spustiť.

Dokončili sme tiež video, ktoré vysvetľuje, čo to je Európsky dialóg s mládežou.