eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  zorganizovalo od 28. augusta do 31. augusta 2019 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Ružomberku. Na CSE 2019 sa zúčastnilo viac ako 250 eRkárov. Animátori eRka sa stretli aby sa inšpirovali vo svojej službe, duchovne načerpali, odštartovali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili sviatok patrónov eRka – Svätých košických mučeníkov (7. septembra).

Pre účastníkov bolo pripravené predstavenie eRkoprogramu „Aj ty hrdinom“ pre prácu s deťmi na školský rok 2019/2020 aj pieseň CSE. Nechýbali duchovné, vzdelávacie, zážitkové aktivity i slávnostné momenty, ktoré priblížili všetky úrovne eRka.

„Keď som stretla týchto mladých ľudí, mám veľkú nádej, že sa budú vedieť rozprávať s deťmi o dôležitých hodnotách pre život,“ približuje autorka knihy Klub nerozbitných detí Slávka Kubíková, ktorá viedla s vedúcimi detských spoločenstiev besedu na tému Deti a digitálne technológie.

Organizačný tím pozval na stretnutie 14 odborníkov na témy, ktoré sú dôležité k prehlbovaniu nášho poslania a ku ktorým ako hnutie vedieme našich animátorov.

Vo štvrtok večer sa účastníci presunuli do domu kultúry v Ružomberku. Vypočuli si životné príbehy štyroch ľudí, ktorým eRko zmenilo život. Slávnostný program doprevádzala rómsko-slovenská hudobná kapela F6.

„Stretnutie je pre mňa obrovským povzbudením. Cítim, že to bol dôležitý impulz pre naše hnutie. Vytvorili sa nové priateľstvá. Veľakrát sme sa povzbudili vo vytrvalosti pre službu deťom a medzi účastníkmi z približne 100 farností prebehli diskusie na dôležité témy, ktoré budú podkladom pre strategické rozhodnutia v najbližšom roku,“ dodáva predseda eRka Juraj Králik.

Celoslovenské stretnutie eRkárov otvoril tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS dp. Matúš Reiner. Ocenil činnosť animátorov, pretože podľa jeho slov deti formované v eRku môžu pozitívne premieňať vzťahy v ich rodine.

Slávnostnú svätú omšu v piatok vo farskom kostole sv. Ondreja sláviť generálny vikár spišskej diecézy Anton Tyrol. V mene spišskej diecézy sa prítomným poďakoval za dlhodobú výchovnú činnosť a povzbudil ich, aby sa vo formačných programoch venovali schopnosti správneho rozlišovania a prekonávaniu sa v nadobúdaní čností.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Celoslovenské stretnutie eRkárov v Ružomberku sa konalo po siedmich rokoch. V minulosti sa podobné stretnutie konalo v Tvrdošíne, Ružomberku, Trenčíne či v Banskej Bystrici.

 

Podrobnejšie informácie nájdeš TU.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí