“Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou” je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Digitálnu verziu Šlabikára je možné si bezplatne stiahnuť TU.

K dispozícii je aj tlačená verzia, ktorú si za cenu 10 EUR/výtlačok môžeš objednať prostredníctvom nasledovného formulára.

Zdroj: Youthwatch