Dokedy:
Kde:
Kedy:

V mládežníckych organizáciách robíme z našich detí dobrých ľudí, no aj tak nás nie je počuť. Podpisom našej výzvy na https://hlas.mladez.sk/ nám pomôžete dostať sa bližšie k politikom a verejnými predstaviteľom, ktorí rozhodujú ako vyzerá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Vnímanie mládeže verejnosťou nie je pozitívne. Častokrát sa spája s negatívnymi črtami, čo však nekorešponduje s realitou. Okrem toho ide o politikmi prehliadanú kategóriu, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť. Verejnosť aj politici mladých nepočúvajú, iba za nich rozhodujú, aj napriek tomu, že by v mnohých situáciách mohol byť ich hlas nielen nápomocným, ale aj nevyhnutným.

Organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mladými sú takisto prehliadané, ich aktivity sú z veľkej časti takmer neviditeľné. Takisto sú považované za zastaralé a neinovatíne, pričom pravda je úplne inde. Toto všetko je však možné zmeniť, stačí keď dostaneme hlas a budeme spoločne vypočutí.

Rada mládeže Slovenska zadefinovala 4 body, ktoré chce aj pomocou výzvy zmeniť. Viac informácii nájdete na hlas.mladez.sk

Podpíšte našu výzvu teraz!