Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách dali väčšinou hlas extrémistom, avšak počet prvovoličov a prvovoličiek ĽSNS klesá. Z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska vyplýva, že viac ako štvrtina mladých voličov a voličiek ešte nie je rozhodnutých alebo by nešlo voliť.

Ako volia mladí?

„Respondenti a respondentky, ktorí uviedli, že by sa volieb nezúčastnili sú častejšie z Banskobystrického kraja. Nedôverujú ľuďom a nemajú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii,“ povedala Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska. Ako ďalej doplnila, títo mladí ľudia neboli za posledný rok voliť, nie sú aktívni ani v iných aktivitách, nemajú vyhranené názory alebo nevedia odpovedať na otázky dôvery a miery napätia medzi určitými skupinami obyvateľstva.

Alarmujúce je, že každý piaty rozhodnutý volič alebo volička vo veku 18-29 rokov by volil stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Až 75% voličov ĽSNS sú starší ako 22 rokov. Z top štyroch strán oslovujú prvovoličov najmä koalícia PS –Spolu a Za ľudí.

Mladí, ktorí volia Za ľudí a koalíciu PS – Spolu sú si veľmi podobní. Sú to skôr mladší angažovaní občania, ktorí chodia voliť a vnímajú Nežnú revolúciu pozitívne. Voliči strany ĽSNS významne častejšie uvádzali, že Nežná revolúcia mala negatívny vplyv a že SR patrí do východnej kultúry.

Až 73 % mladých si myslí, že sa o nich politici a političky nezaujímajú. Až 75% respondentov a respondentiek uviedlo, že voľby sú povinnosťou každého občana, lebo si uvedomujú, že výsledky volieb majú na ich život vplyv. „Napriek tomu, že niektorí mladí si myslia, že v poslednom období sa objavilo príliš veľa nových tvárí, stále si až 82% mladých voličov  pýta nových lídrov a líderky,“ doplnila Veronika Vlčková, výskumníčka z RmS.

Zaujímavosťou je, ako súvisí názor o Nežnej revolúcii s postojmi mladých k súčasnej politickej situácii. Až 61% mladých si myslí, že vplyv Nežnej revolúcie je skôr alebo veľmi pozitívny. Len 8% si myslí, že Nežná revolúcia mala negatívny vplyv na vývoj na Slovensku. Väčšinou si respondenti asociovali 17. november s Dňom boja za slobodu a demokraciu, výročím Nežnej revolúcie a Dňom študentstva.

„Pozitívny postoj k Nežnej revolúcií majú najmä mladí voliči a voličky koalície PS – Spolu, KDH, SNS a Za ľudí. Naopak negatívny postoj majú prevažne mladí voliči ĽSNS a Vlasti. Až 46% mladých, ktorí si myslia, že vplyv 17. novembra bol negatívny, deklarovali, že by v nadchádzajúcich voľbách volili ĽSNS,“ skomentovala Vlčková.

 

 

Mládežnícke organizácie sú dôležitou súčasťou vzdelávania

Zo skúseností ale aj predošlých prieskumov vyplýva, že mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s mládežníckou organizáciou či dobrovoľníctvom, sa nezaujímajú ani o verejný život a politiku. V tomto smere vidí Batková veľký priestor na zmenu. Ako upozorňuje, Rms zastrešuje 25 mládežníckych organizácií, ktoré majú 65- tisíc členov a členiek a reálny dosah na 300- tisíc mladých ľudí na Slovensku.

„Mládežnícke organizácie sú priestorom pre zmysluplné trávenie voľného času a vytvorenie príležitosti pre deti a mládež zúčastniť sa a vytvárať si aktivity, ktoré sú primerané ich veku, záujmom v mimoškolskom prostredí. Základom takéhoto trávenia času mimo vyučovania je rovesnícke učenie, teda mimovoľné odovzdávanie návykov, zručností, hodnôt zo starších na mladších. Takto to už desaťročia vykonávajú u nás, ale aj v zahraničí, rôzne mládežnícke organizácie,“ doplnila Batková. RmS preto nedávno vyšla s kampaňou Dajte nám hlas!, kde žiada o podporu štyroch požiadaviek.

“Potrebujeme bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí, zapájanie mladých do demokratických procesov, aby nerozhodovali politici a političky o nás bez nás, potrebujeme finančnú a inú podporu mládežníckych organizácií, aby vedeli rozširovať svoje aktivity na vidiek, medzi skupiny mladých, ktorí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení. Potrebujeme presvedčiť politikov, že toto je dôležité, ” dodala Batková.

Tento prieskum bol realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej komisie a dotačného programu Priority 2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, administrovaného IUVENTOU Slovenským inštitútom mládeže.