Súčasná doba pandémie je pre každého náročná, zvykáme si na nové pravidlá, ako je
nosenie rúšok a rukavíc, nepretržitý home office, rýchle nákupy a domáca škola. Práve
výučba doma nie je veľkou zmenou len pre samotné deti, ale hlavne pre ich rodičov, ktorí
bojujú každý deň s vytvorením najlepších podmienok pre domáce štúdium svojich detí.

Domáca škola pravdepodobne potrvá ďalších pár mesiacov a nájsť prehľad v celom množstve
úloh je pre rodiča problém, o to viac, ak má doma viac školopovinných detí. Zadania a úlohy
prichádzajú od rôznych pedagógov a nielen deti v tom strácajú prehľad. Užitočným
pomocníkom v podobnej situácii je triedny blog, ktorý môže slúžiť pre celú
triedu, prípadne pre celý ročník, pokiaľ sa príslušní učitelia dohodnú na rovnakých
postupoch.

Založenie triedneho blogu je veľmi jednoduché a zvládol by to aj žiak prvého stupňa s malou
pomocou rodiča. Stačí vybrať výstižný názov, ktorý si všetci zapamätajú, ako napríklad 4.A
a ulica základnej školy. Následne sa vytvoria ikonky s jednotlivými predmetmi, kde môžu
učitelia pravidelne dopĺňať úlohy a zadania. Na triedny blog si jednoduchým spôsobom
pridáte aj kalendár, do ktorého si zaznačíte termíny odovzdania projektov. Ďalšia záložka
môže slúžiť ako nástenka, kde budú umiestnené vytvorené projekty, kresby alebo fotky,
ktoré deti pošlú učiteľom. Stránka môže mať viacerých správcov, rodičov aj učiteľov. Takto
vytvorený blog poskytne všetky informácie pre konkrétnu triedu alebo ročník z jedného
miesta. Pomôže nielen učiteľom k jednoduchšiemu zadávaniu, ale predovšetkým deťom
a rodičom, ktorí sa viac nebudú musieť vracať k zabudnutým mailom od pedagógov. Domáca
škola tak bude prebiehať bez stresu rodičov z nespravenej úlohy len preto, že o nej nevedeli.

Pridaj sa k viac ako 40 miliónom užívateľov Webnode z celého sveta. Oceníš profesionálny
prístup a jednoduché ovládanie užívateľského systému, s ktorým sa veľmi rýchlo naučí
pracovať aj úplný začiatočník. V prípade potreby sa kedykoľvek môžeš obrátiť na podporu
v lokálnom jazyku, kde ti pomôžu s akýmkoľvek problémom.

Všetko potrebné nájdeš TU.

Zdroj: Webnode