eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva k žitiu digitálnej miernosti. „Vzhľadom
na rozmach digitálnych technológií, ktoré sa stali bežnou súčasťou života nás i detí, sme sa
rozhodli aktualizovať doterajšiu kampaň Vypni telku, zapni seba! a pretvorili sme ju na
MINIdigi. Chceme poukázať na dôležitosť digitálnej miernosti ako cnosti zajtrajška“, približuje
zámer kampane Dominika Bujdáková, koordinátorka kampane.

Naše deti sú prvou generáciou vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to nová situácia, ktorú
dennodenne rieši každý rodič. Príliš veľa času na displejoch neumožňuje človeku naplno
rozvinúť svoj tvorivý potenciál a v neposlednom rade prílišné používanie digitálnych
technológií vedie k poruchám pozornosti. Preto cieľom kampane MINIdigi je, aby deti a mladí
nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe“, objasňuje cieľ kampane
Juraj Králik, predseda eRka.

eRko ponúka niekoľko možností ako sa zapojiť do kampane aj tento rok. Na sedem dní
kampane, ktorá bude prebiehať v termíne 25. – 31. mája 2020, pripravilo eRko jednoduchý,
hodnotný program pre rodiny. Cieľom rodinných aktivít je vytvoriť priestor v rodinách na
spoločné trávenie času, bez používania technológií. Zároveň animátori a realizátori kampane
budú deti a mladých vyzývať, aby obmedzili, zmiernili využívanie tých digitálnych technológií,
ktoré ich zbytočne oberajú o vzácny čas. Ponúknu im konkrétne tipy a výzvy ako ušetrený
čas využiť na vlastný rozvoj a budovanie vzťahov.

Témou digitálnej miernosti žije eRko už teraz a na jej priblíženie ponúkajú organizátori
viaceré možnosti. Počas prvého májového víkendu mali animátori možnosť zažiť MINidigi v
rámci “Víkendovej MINidigi výzvy”. Traja zo zapojených boli obdarovaní hodnotnými knihami
ambasádorov kampane, ktorými sú Slávka Kubíková a Daniel Hevier. eRko pripravilo na túto
tému viaceré blogy a podcasty. Viac o kampani MINIdigi a možnosť zaregistrovať sa do
kampane nájdeš TU. Na stránke je aj možnosť urobiť si svoj digitálny audit.

Aktivity MINIdigi DOMA, ktoré eRko uverejňuje každý deň od 19. marca ako alternatívu pre
rodičov, ktorí museli zostať doma s deťmi kvôli šíreniu koronavírusu, sú súčasťou rodinného
programu kampane MINIdigi. Počas týždňa budú tiež každý deň uverejňované rôznorodé
námety.

MINIdigi nadväzuje na celoslovenskú kampaň Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí organizuje od roku 2001.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí