48 rokov po prvom svetovom rokovaní o stave životného prostredia a jeho ochrane stále platí, že máme len jednu Zem. Prispejte k jej ochrane zapojením svojej školy do najväčšieho celoslovenského environmentálne-vzdelávacieho programu Zelená škola.

Znečistené rieky ani kyslý dážď nemajú hranice. Prírodné zdroje sú vyčerpateľné. Mení sa klíma. Dôsledky budú vážne. Problémy životného prostredia sa stávajú globálnymi. Aj tieto slová zneli 5. – 16. júna v 1972 v Štokholme na konferencii Je len jedna Zem. Prvý raz v histórii ľudstva o životnom prostredí rokovali pod záštitou OSN zástupcovia väčšiny krajín sveta. Preto je 5. jún svetovým dňom životného prostredia.

Účastníci volali po nových zákonoch, moderných technológiách, financovaní výskumu. Niektorí apelovali na akútnosť, iní spochybňovali závažnosť. Diskutovalo sa o novom hodnotovom nastavení spoločnosti aj o vzdelávaní k starostlivosti o životné prostredie.

Dnes je environmentálna výchova súčasťou učebných osnov na našich školách a učí sa ako súčasť rôznych predmetov. Len učiť o životnom prostredí však nestačí. Aby sa zmenili postoje a návyky žiakov, je potrebné, aby denne zažívali znižovanie ekologickej stopy svojich škôl v dennom chode. V tom im pomáha najväčší medzinárodný program Ecoschools – Zelená škola. Aktuálne prebieha 15. ročník a na Slovensku je v ňom zapojených vyše 300 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl.

Robiť, čo učíme. Učiť inak. Zmeny v dennom fungovaní škôl robiť spoločne – žiaci, učitelia, rodičia, školník aj upratovačka. To sú hlavné ciele Zelenej školy. Výsledkami na konkrétnych školách sú napr. zníženie množstva odpadu, zníženie spotreby vody, energie, zavedené environmentálne čistenie či zelené úradovanie, presunutie praktickej výučby do školskej záhrady či zmena dodávateľov do školských jedální na lokálnych producentov,“ hovorí Zuzana Gallayová, manažérka programu Zelená škola.

Koronavírus preveril fungovanie participácie na školách. Mnohé Zelené školy presunuli svoje aktivity do domáceho prostredia. “Žiaci doma robili týždeň minimalizácie odpadu, nektarodajné výsadby pre opeľovače, výrobu hmyzích hotelov a podobne. Zelenoškolské akčné tímy sa stretali on-line,“ popisuje.

Učitelia zapojení do programu dostali od Zelenej školy v čase korony extra podporu. „Pre učiteľky sme hneď po zatvorení škôl začali organizovať webináre, priebežne sme s nimi konzultovali, ako realizovať program Zelená škola z domu a dávali sme im metodickú podporu. No už sa tešíme na osobné stretnutia, praktické semináre a kurzy,“ hovorí Gallayová.

Program Zelená škola je určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne. Funguje vďaka podpore Nadácie ZSE a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Školy, ktoré majú chuť sa v tejto oblasti angažovať sa môžu prihlásiť do nového, už šesťnásteho ročníka. Prihlasovanie je otvorené do 30.júna 2020. Ďalšie potrebné informácie ako aj on-line prihlášky nájdeš TU.

Zdroj: Živica