Dokedy:
Kde:
Kedy:

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mladeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

 

Aktuálne sú otvorené pozície:

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri Rade Európy

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri G8/Y8, G20/Y20

 

Viac informácií ohľadom každej pozície, podmienky pre uchádzačov, úlohy aj benefity, ktoré získaš, nájdeš tu ➡️ pracasmladezou.sk