Od septembra začíname pracovať na novom projekte z grantovej výzvy Stronger Ties for Civil Society Networks. Jej cieľom bolo podporiť siete, ktoré hľadajú partnerov alebo členov z neziskového sektora, biznisu aj politiky a zároveň dokážu preklenúť názorové, ideologické či geografické rozdiely s cieľom spolupracovať na riešení rôznych problémov.

Náš projekt s názvom Towards Inclusive Youth Work sa bude venovať vytváraniu metodológie na inkluzívnu prácu s mládežou, pričom zameriavať sa bude na vylúčenú rómsku mládež. Tento projekt je unikátny v tom, že svoju metodológiu bude zakladať na zozbieraných dátach, existujúcich dokumentoch a podkladoch, no najmä na expertíze výskumníkov a ľudí z terénu.

Veľmi sa tešíme, že v rámci tohto projektu môžeme využiť poznatky z našich vlastných výskumov, ale aj z dát partnerských organizácií. Veríme, že aj vďaka nim prispejeme k zlepšeniu podmienok života vyčlenenej rómskej mládeže, nájdeme spôsoby, akým v tomto smere neustále napredovať a v neposlednom rade odštartujeme inkluzívnejší prístup k tejto skupine po celej krajine.

 

 

Projekt Towards Inclusive Youth Work je podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.