Dokedy: celý rok
Kde: celé Slovensko
Kedy: celý rok

Nový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, ktorý je zastrešený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, poskytuje možnosť pre mladých ľudí nájsť si ideálnu prax, stáž či brigádu. Slúži na prepájanie študentov s praxou priamo vo firmách. Ponuky sú určené pre študentov vysokých škôl, ktorí hľadajú priestor na zlepšenie svojich zručností a ešte hlbšie prepojenie svojich teoretických vedomostí s praxou.

 

Cieľ:

AZU chce pomôcť maldým ľuďom objaviť svoje silné stránky, na ktorých následne môže začať pracovať a zlepšovať ich v skutočnom svete. Vysokoškolské štúdium považuje za skvelý základ, ktorý môžu študenti zveľadiť praktickými zručnostťami priamo vo svojom zvolenom odbore. Momentálne projekt spolupracuje s viac ako 300 spoločnosťami, v ktorých ponukách si každý nájde to svoje.

 

Kde:

Projekt pôsobí v každom kraji prostredníctvom koordinátorov, takže každý študent bez ohľadu na svoju lokalitu či odbor si môže vybrať stáž či prax podľa seba.

 

Aktuálne ponuky:

Medzi ponukami momentálne nájdeš otvorené pozície vo firmách ako Slovenské elektrárne, a.s., Lidl, ŽSR, Porsche, Dedoles a mnoho ďalších.

 

Viac informácií o projekte a aktuálnych ponukách nájdeš tu ➡️ https://azu.sk/