AIESEC je najväčšia mladými ľuďmi riadená svetová organizácia, vytvárajúca pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností. veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.
Preto prostredníctvom medzinárodných stážových alebo dobrovoľníckych programov a členstva v organizácii rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami po celom svete.
Kontakt:

Štúrova 3, 811 02 Bratislava

web: www.aiesec.sk

video: