Po nežnej revolúcii 17. novembra 1989 si študenti začali vytvárať vlastné organizácie, ktoré mali chrániť ich záujmy a zastupovať ich požiadavky. Týmito krokmi dali najavo, že sa nechcú združovať vo formálnych organizáciách, a budú sa usilovať o aktívnu účasť na spoločenskom živote republiky. V duchu týchto myšlienok sa združovali žiaci stredných škôl a univerzít, aby si vytvorili túto dobrovoľnú organizáciu s názvom „Diákhálózat — Študentská sieť”. Diákhálózat — Študentská sieť je nezávislá organizácia, ktorú riadi vôľa ich členov. Je to alternatívna organizácia mládeže, ktorá zastupuje a chráni záujmy svojich členov a žiakov a študentov maďarskej národnosti v sociálnej, odbornej a inej oblasti spoločenského života.

Kontakt

Klariská 7
811 03 Bratislava

www.diakhalozat.sk