Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1991 a venuje sa mladým ľuďom po celom Slovensku.

V roku 2018 spojila viac než 8 083 mladých v 29 strediskách. Počtom svojich členov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na rôznych podujatiach a aktivitách patrí k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku. Poslaním Domky je venovať sa sprevádzaniu mladých, vytvárať im priestor pre angažovanosť, ponúknuť im dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam.

Kontakt

Miletičova 7
821 08 Bratislava

www.domka.sk