IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme. Študenti si takýmto spôsobom obohacujú svoje jazykové a odborné znalosti, spoznávajú novú kultúru a mnohí z nich si nájdu medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi, priateľov na celý život. Pre mnohých študentov sa tieto obdobia strávené v zahraničí stávajú nezabudnuteľnými a sú zároveň prvým krokom k lepšej budúcnosti.

Národné centrum IAESTE Slovakia sa nachádza na pôde rektorátu Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a koordinuje činnosť piatich lokálnych centier, ktoré sídlia na nasledujúcich univerzitách:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Technická univerzita vo Zvolene
  • Žilinská univerzita v Žiline

 

Kontakt:

IAESTE Slovakia
Vazovova 5
812 43 Bratislava