KDMS je najstaršia mládežnícka politická organizácia na Slovensku združujúca mladých ľudí so zmyslom pre kresťanské, národné a občianske princípy. Jej cieľom je nielen politické vzdelávanie, ale aj rozvíjanie záujmu o politiku u mladých ľudí. Jadro pestrých aktivít sa orientuje na aktuálne spoločensko-politické témy. Pôsobí na domácej, ako aj na zahraničnej scéne mládežníckej politiky. KDMS je aktuálne jedinou slovenskou organizáciou, ktorá je členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP.

Kontakt

Staromestská 596/6D, 811 03 Bratislava 1

www.kdms.sk