Hlavným cieľom Združenia detí a mládeže NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na budovanie rodín. Používa výchovný systém svätého Petra Fouriera – pedagóga a učiteľa a uplatňuje výchovno-vzdelávací a materský rozmer učiteľky a vychovávateľky blahoslavenej Alexie le Clerc. Cieľom Združenia je vychovať čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad. Spolupracuje s katolíckou rehoľou Školské sestry de Notre Dame.

Kontakt

Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom