OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami – partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastra – je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kladie sa tu veľký dôraz na samoštúdium – študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám. V OpenLaboch študenti trávia 7 hodín týždenne – z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom spolupracuje.

Kontakt:

Viedenská cesta 257, 85101 Bratislava

 

Viac na:

www.openlab.sk

www.facebook.com/OpenLab.sk/

www.instagram.com/openlab.sk/