Detská organizácia FÉNIX, o. z. vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Zameriava sa na celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. V súčasnosti združuje vyše 6500 členov na celom Slovensku. Podstatný podiel práce s deťmi a mládežou vykonávajú dobrovoľníci.

Hlavným zameraním organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času s použitím metód neformálneho vzdelávania. Prepájaním formálneho a neformálneho vzdelávania organizácia rozvíja kompetencie detí a mladých ľudí, aktívne ich zapája do činnosti a projektov na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Snaží sa svojich členov pripraviť na život v súčasnom svete, no zároveň v nich prebudiť záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení priestoru, v akom by chceli žiť.

Kontakt

Račianska 72
830 03  Bratislava