SDA podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Učíme ich kriticky myslieť, rozlíšovať kvalitné argumenty od nekvalitných, fakty od názorov a dôveryhodné zdroje od nedôveryhodných. V debate ste raz za, raz proti debatovanej téze, čím získavate lepšie porozumenie názorom, s ktorými by ste inak možno nesúhlasili. SDA má približne 1000 členov v 60 kluboch na celom Slovensku. Je držiteľom Ceny Nadácie Orange za prínos vo vzdelávaní a ceny Generácie 3.0 od nadácie Pontis.

Kontakt

Štúrova 3
811 02 Bratislava

www.sda.sk