SEM je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej základnou misiou je plnohodnotný rozvoj mladej generácie. Poslaním SEMu je previesť mladých ľudí v dôležitom období dospievania, výchovou k zdravým a morálnym hodnotám, k rozvoju ich potenciálu, k zodpovednosti a aktívnemu využívaniu voľného času. Svoju činnosť uskutočňuje prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov, neformálneho vzdelávania či iných projektov.

Kontakt

Zvonárska 23
040 01 Košice

www.sem.sk