YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke. 15 miestnych združení YMCA pracujú ako nízkoprahové a komunitné centrá či športové kluby. Ich pôsobenie sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí na lokálnej úrovni. YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, a to v kontinuite naprieč generáciami.

Kontakt

Námestie Osloboditeľov 1
031 01 Liptovký Mikuláš

www.ymca.sk