Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa venuje systematickej práci s mládežou. Jeho úsilím je osobnostný a duchovný rozvoj mladého človeka v osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa snaží pomáhať mladým dozrievať, aby boli svojím konaním a postojmi obohatením pre miestnu komunitu ako aj celú spoločnosť. Prioritou ZKSM je vytváranie vhodných podmienok pre spoločenstvá, ktoré združuje, aby v nich mohli všetci mladí bez rozdielu zažívať spoločenstvo.

Kontakt

Brezová 18/5
052 01 Spišská Nová Ves