Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 v Nitre. Po období totality obnovilo svoju činnosť v roku 1990.

Od roku 2001 je ZMM zaregistrované na MV SR ako občianske združenie.ZMM je súčasťou celosvetového združenia Juventud Mariana Vicenciana (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta. ZMM združuje deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 30 rokov. Hlavným cieľom ZMM je formácia detí a mládeže v kresťanskom duchu s dôrazom na osobnú iniciatívu a aktivizáciu detí a mládeže, ich osobnostný rozvoj a socializáciu, podporu zdravého životného štýlu a aktívneho dospievania.

Kontakt

Oravská 10
949 01 Nitra

www.zmm.sk