Zmudri je občianske združenie, ktoré vytvára obsah neziskovej online platformy určenej pre mladých ľudí aj učiteľov. V spolupráci s odbornými garantmi tvoríme obsah prostredníctvom video kurzov na rôzne praktické a občianske témy (písanie životopisu, kritické myslenie, fungovanie EÚ, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších) a snažíme sa u študentov o zmenu paradigmy v oblasti vzdelávania. Zároveň chce Zmudri pomáhať učiteľom základných aj stredných škôl tým, že témy, ktoré sú veľmi potrebné pre bežný život, spracuje do formy, ktorá je mladým ľuďom blízka a zaujme ich. Výhodou video kurzov je, že sú vytvárané mladými ľuďmi pre mladých ľudí, takže nepôsobia poučujúco a pridávajú vtipné a odľahčené prvky komunikácie.

Kontakt:

Mičurinova 3426/11, 080 01 Prešov

 

Viac na:

www.zmudri.sk

https://www.facebook.com/zmudri.sk/

https://www.instagram.com/zmudri.sk