Rada mládeže Slovenska každý rok oceňuje mladých ľudí, ktorí svojimi dobrými nápadmi a ochotou spolupracovať robia svet lepším miestom. Zároveň poukazuje na výnimočné projekty, ktoré mladí ľudia iniciovali a slúžia ako inšpirácia pre ostatných. Cena MOST okrem výrazných mladých osobností a fantastických projektov vyzdvihuje snahu a hodiny dobrovoľníckej práce ľudí a organizácií, ktorí s mladými dlhodobo spolupracujú a povzbudzujú ich.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ceny MOST.