EÚ dialóg s mládežou

Cieľom EÚ dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, logotyp-strukturovany-dialog-RGBktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

EÚ dialóg s mládežou je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

EÚ dialóg s mládežou

  • Je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • Podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • Je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

 

Téma  uplynulého V. cyklu EÚ dialógu s mládežou niesla názov:

„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť“.

 

Počas konzultácií, ktoré prebiehali od apríla do augusta 2016, mladí ľudia dostali príležitosť vyjadriť svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti.

Zapojilo sa ich obrovské množstvo: online dotazník vyplnilo 9 781 mladých ľudí (z toho 288 ho vyplnilo v jeho maďarskej jazykovej verzii). Vo všetkých krajoch na Slovensku taktiež prebiehali priame konzultácie na ktorých spolupracovalo 19 mládežníckych organizácií. Celkovo prebehlo 81 „face-to-face“ konzultácií na ktorých sa zúčastnilo 2 115 mladých ľudí.

Celkový počet mladých ľudí zapojených do V. cyklu EÚ dialógu s mládežou na Slovensku je 11 896.

Kľúčovým zistením bolo zachytenie vzťahu žiakov a študentov na Slovensku k svojim školám. Žiaci a študenti výrazne kritizovali vlastnú pasivitu v systéme, ktorý sa im nezdá dostatočne otvorený iniciatíve, pričom naopak odmeňuje bezmyšlienkovité plnenie zadaných úloh. Pritom pre svoju budúcnosť považujú za zásadný práve aktívny postoj k spoločnosti a svetu. Školské prostredie však podľa nich tento postoj skôr zabíja, než že by mu pomáhalo.

Okrem toho bol výraznou témou vzťah k menšinám. Zistili sme, že určitý segment mladých ľudí negatívne vníma spolužitie s Rómami, pričom mnohí majú pocit, že situácia sa vymyká spod kontroly a Slovensko zašlo pri poskytovaní „výhod“ tejto menšine priďaleko. Proti tomuto názoru sa ostro vymedzila podstatná časť mladých ľudí, ktorí naopak majú pocit, že rast krajnej pravice je zásadným problémom súčasnej spoločnosti. Aj mladí Rómovia s ktorými sme sa rozprávali zreteľne cítia nárast otvorených nepriateľských prejavov zo strany väčšinovej spoločnosti.

Celý text záverečnej správy z konzultácií EÚ dialógu s mládežou nájdete TU.

Tieto zistenia mladí diskutovali s politikmi na konferencii mládeže EÚ v Košiciach (organizovanej v rámci slovenského predsedníctva). Z týchto rokovaní vyšli spoločné odporúčania (link TU), ktoré sa stali podkladom pre kľúčové politické dokumenty schvaľované Európskou komisiou a Radou EÚ. Teraz je na jednotlivých členských štátoch, aby ich implementovali. V Rade mládeže Slovenska budeme dohliadať na to, aby sme z názorov mladých ľudí dokázali presadiť čo najviac.

Téma a otázky nového cyklu budú známe po konferencii mládeže EÚ v Estónsku v septembri 2017. Od septembra 2017 do marca 2018 bude prebiehať ďalšie kolo konzultácií.

Viac informácií o projekte nájdete na webstránke EÚ dialógu s mládežou.