Návod

Toto je návod na správu obsahu webu mladez.sk.

 

Prihlásenie

K správe webu sa prihlásite na adrese https://archiv.mladez.sk/wp-login.php

Po prihlásení sa web edituje prostredníctvom položiek ľavého menu.

 

Statický obsah

 

Stránky

Stránky (napr. O nás, Čo robíme, Kontakt a pod.) sú určené na zverejňovanie obsahu, ktorý by mal byť na webe trvalo zverejnený stále na rovnakom mieste, spravidla prístupné cez menu. Editujú sa podobne ako Články (typicky aktuality), ktoré sa však svojou povahou líšia tak, že sa zobrazujú napr. v zozname aktualít a postupne miznú do histórie, kdežto stránka (napr. O nás) sa nezobrazí v zozname aktualít, ani žiadnom podobnom, ale je prístupná z menu celý čas rovnako.

Stránky sa editujú prostredníctvom položky Stránky v ľavom menu. Po dokončení úprav je dobré stránku pred zverejnení skontrolovať v Náhľade zmien (1.) . Až po kliknutí na Aktualizovať (2.) sa zmeny prejavia na verejne prístupnej stránke. Stránkam nie je potrebné nastavovať žiadne ďalšie atribúty ani prezentačný obrázok.

Screen-Shot-2016-08-24-at-23.22.30

 

Kontakt

Jednotlivé časti stránky Kontakt sa editujú po kliknutí na miesta vyznačené na obrázku:

Screen-Shot-2016-08-22-at-16.16.58

Otvorí sa editor modulu. Po ukončení zmien treba zavrieť modul kliknutím na uložiť a odísť. Na konečné potvrdenie zmien je potrebné stránku ešte Aktualizovať.

Screen-Shot-2016-08-24-at-23.14.59

 

Členské organizácie a pozorovatelia

Členské organizácie sa spravujú cez ľavé menu Členovia. Novú organizáciu pridáte kliknutím na Pridať nový  podľa inštrukcií na obrázku:

Screen-Shot-2016-08-24-at-23.38.39

Aby text na zozname Členov nebol useknutý je treba vyplniť zhrnutie (5.), kde sa dá presne určiť koľko textu sa zobrazí na položke zoznamu.

Pozorovatelia sa spravujú rovnako, ako členské organizácie, ale na stránke Pozorovatelia.

 

Menu

Menu sa spravuje prostredníctvom ľavého menu v časti Vzhľad -> Menu podľa inštrukcií na obrázku:

Ako spravovať menu

 

Ponuky, Aktuality, Informácie (Články)

 

Ponuky

sa vypĺňajú v menu Ponuky rovnako ako členovia s nasledujúcimi zmenami. Po zakliknutí jednej z kategórie ponúk (1.) sa objavia polia s doplnkovými informáciami (2.) k príslušnej kategórii.

ponuky

 

Aktuality a Informácie

sa pridávajú v menu Články. Postup je rovnaký ako pri ponukách s tým rozdielom, ze nemajú polia s doplnkovými informáciami.

 

Kategórie

Kategórie sa k článkom priraďujú v pravom stĺpci pri editovaní článku. Článok môže mať súčasne viac kategórií – v tomto prípade sa bude zobrazovať na všetkých zoznamoch príslušných k daným kategóriám. Ak má napr. článok kategóriu Informácie aj Ponuky, aj slider, bude sa zobrazovať medzi informáciami, aj medzi ponukami aj hore na úvodke.

Ak článku pridávate príslušnú podradenú kategóriu, nie je potrebné mu priraďovať jej nadradenú kategóriu. Napr. ak je daný článok informácia z domova, stačí mu pridať kategóriu Z domova a nie je potrebné mu priraďovať kategóriu Informácie – medzi informáciami sa zjaví automaticky.

Aby zobrazenie kategórií na tomto webe fungovalo správne, každá kategória musí obsahovať aspoň jeden článok a Aktuality a Informácie musia obsahovať aspoň tri články (z dôvodu správneho zobrazenie na úvodnej stránke).

 

Hromadné zmeny kategórie

Ak chcete zmeniť kategóriu mnohým článkom súčasne, je možné to spraviť v zozname článkov buď pomocou položky Rýchla úprava, ktorá sa zjaví, keď myšou prídete na nadpis daného článku, alebo tak, že označíte viacero článkov a hore v rozbaľovacom menu Hromadné akcie vyberiete Upraviť a klinete na tlačídlo Použiť, ktoré je hneď vedľa.

 

Správa kategórií

Kategórie sa dajú pridávať či mazať v ľavom menu v časti Články -> Kategórie. Tu je možné kategórii nastaviť nadradenú kategóriu. Napr. kategória Informácie je nadradená kategórii Z domova.

Pozor, kategórie sa nesmú premenovať!!!

 

Prezentačný obrázok

Prezentačný obrázok sa nastavuje a mení pri editovaní článku v pravom menu dole v časti Ilustračný obrázok.

Každý článok (Ponuka, Aktualita, Informácia) musí mať nastavený prezentačný obrázok s rozmermi minimálne 400×250 px, inak sa na zozname článkov a na úvodnej stránke bude zobrazovať posunutý oproti ostatným.

 

Úvodná stránka

 

Veľký obrázok pod menu

Dá sa zmeniť v editore Hlavnej stránky, ktorá je v menu medzi ostatnými stránkami  kliknutím na miesto vyznačené na screeshote. Obrázok by mal mať rozmer aspoň 1200 pixelov na šírku.

Screen-Shot-2016-08-25-at-00.31.28

slider

 

Promovaný článok

Ak chcete, aby sa daný článok (Aktualita/Informácia/Ponuka) promovala hore na úvodnej stránke, treba jej priradiť kategóriu slider. Článku, ktorý tam bol predtým treba túto kategóriu odobrať.

 

Logá partnerov na titulke

Upravujú sa v menu Partneri. Treba vyplniť názov, link a pridať obrázok.

Screen-Shot-2016-08-25-at-01.54.26

 

Kontaktné informácie

Upravujú sa v menu Vzhľad -> Widgety Treba dať pozor aby sa nenarušilo html formátovanie textu.

Screen-Shot-2016-08-25-at-01.58.06

 

Používatelia

Používateľov je možné spravovať (pridávať, mazať, meniť údaje, meniť heslá) v pravom stĺpci v položke Používatelia. Používateľa potom pridáte kliknutím na tlačídlo Pridať nového.

Ak pri pridávaní používateľa neodškrtnete položku Poslať novému používateľovi e-mailovú správu o jeho účte, bude mu poslaný email s informáciou o tom, že bol pridaný, aj s jeho heslom.

 

Role

Pracovník, ktorý by mal mať právo spravovať obsah webu by mal mať rolu Editor.

Rolu Administrátor by mal mať len jeden-dvaja dostatočne zdatní pracovníci, pretože táto rola má najvyššie práva a dokáže napr. meniť ostatným heslá.

Screen-Shot-2016-08-25-at-02.11.30

 

Človeku z externej organizácie, ktorý by mal mať právo pridávať návrhy informácií a aktualít priraďte rolu Prispievateľ. Po prihlásení do systému bude vedieť tieto články pridávať, ale nebude ich vedieť zverejniť – budú pridané len ako koncepty. V profile používatľa úplne dolu treba nastaviť aké kategórie článkov može pridávať.

Screen-Shot-2016-08-25-at-02.07.09

 

Sharovanie videa na FB

K článku s videom, ktoré sa sharuje na Facebooku by mal byt pridaný ilustračný obrázok. Ak tam nie je na FB sa zobrazí logo RMS. Rozmer obrázku, aby ho facebook akceptoval musí byť minimálne 200×200 pixelov.