Dokedy: 16. marec 2020
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - 29. apríl 2020

Literárne informačné centrum vyhlásilo 10. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov “Esej Jána Johanidesa”.

Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí – študentov stredných škôl z celého Slovenska, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory v podobe autorských esejí. Súťaž má ambíciu vytvárať stredoškolákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť kriticky myslieť a argumentovať.

Téma súťaže je každoročne určená tromi myšlienky Jána Johanidesa (súťažiaci si vyberie jednu podľa vlastného uváženia):

  • Európu charakterizujú nenápadné i prudké „vášne storočí“, ktoré sa začínali obyčajne „ideou“ a končili sa viac-menej popieraním tej „idey“.
  • Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s ktorými nič nemám. A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! Možno preto, že sa nechcem stretnúť s tými, ktorých obdivujem!
  • Mysleli sme si, že sme schopní vytvoriť skutočnú lásku, a keď sa konečne vytvorila situácia, v ktorej sme ju mali realizovať, zistili sme, že to nedokážeme. Začali sme byť iba zlí.

Rozsah eseje by nemal byť väčší ako 3 normostrany, čiže 5200 znakov vrátane medzier, do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku. Súťažné práce treba zaslať do 16. marca 2020 na esej.johanides@litcentrum.sk.

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue a honorovaná sumou 100 eur. Víťaz zároveň získa lístok na festival Pohoda!

Všetky potrebné informácie sú TU

Zdroj: Literárne informačné centrum