Uzávierka: 20. marec 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Nadácia pre deti Slovenska podporí prostredníctvom svojho grantového programu Hodina deťom už po 18. krát projekty, ktoré sa sústredia na deti a mladých ľudí na Slovensku. 

Program je určený pre deti a mladých ľudí vo veku do 30 rokov, deti a mladých ľudí so špecifickými potrebami alebo v krízovej situácii, ale aj pre dospelých, ktorí sú pre život detí dôležití.

V tomto ročníku budú vyzbierané finančné prostriedky rozdelené do nasledovných oblastí:

  • dieťa a jeho radosti
  • dieťa a jeho starosti
  • dieťa a jeho škola
  • dieťa a jeho komunita

Projekty je potrebné prihlásiť najneskôr do 20. marca 2017, na prihlásenie slúži online formulár.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v odkaze.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska