Uzávierka: 20. november 2019
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo 3. ročník výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorá sa sústredí na envirovzdelávacie iniciatívy. V jej rámci budú podporené projekty občianskych združení, neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb či nadácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.

Témami 3. ročníka výzvy sú:

  • predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  • zlepšenie kvality ovzdušia
  • ochrana biodiverzity
  • obehové hospodárstvo
  • zdravé a udržateľné budovy

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 20. november 2019.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR