Uzávierka: 07.07.2016
Maximálna výška grantu: 15000 eur

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k potláčaniu rôznych foriem sociálnej exlúzie, konrétne postredníctvom podpory zamestnanosti a podpory solidarity.

Nadácia podporuje projekty, ktoré majú dlhodobý charakter, jednorázové projekty nefinancuje.

Cieľovými skupinami projektov v rámci výzvy sú osoby v hmotnej núdzi a osoby vylúčené zo spoločnosti a z trhu práce.

Uprednostnené budú projekty:

  • malých organizácií
  • prinášajúce nové postupy
  • poskytujúce poradenstvo znevýhodneným v procese sociálnej inklúzie
  • zamestnávajúce dlhodobo nezamestnaných
  • podporujúce vymieňanie skúseností a rozširovanie informácií

Projekt môžeš prihlásiť prostredníctvom elektronického formuláru, podrobné info k výzve čítaj v tomto odkaze.